Living

Du kan bidra til å løse bærekraftsmålene!

Du kan bidra til å løse bærekraftsmålene!

Wave line SVG.

FNs bærekraftsmål er en slags oppskrift på hvordan vi kan få til en bedre og mer bærekraftig fremtid for alle innen 2030.

FNs bærekraftsmål er en slags oppskrift på hvordan vi kan få til en bedre og mer bærekraftig fremtid for alle innen 2030.

Du kan bidra til å løse bærekraftsmålene!
I 2012 møttes alle verdens ledere i Rio de Janeiro for å bli enige om en felles plan for å løse store verdensproblemer som klimaendringer og økonomisk ulikhet. FNs bærekraftsmål erstattet FNs tusenårsmål, som ble etablert i år 2000. Tusenårsmålene førte til at en milliard mennesker ble løftet ut av fattigdom, og barnedødeligheten halvert.

Basert på denne suksessen ble bærekraftsmålene introdusert for å bygge en mer levedyktig klode i det 21. århundret. I denne artikkelen ser vi nærmere på hva bærekraftsmålene betyr, og hvordan Aurora Sustainability jobber med disse.

Hva er egentlig bærekraftsmålene?

FNs bærekraftsmål ble vedtatt i 2015, og består av 17 målsetninger som skal bidra til å få slutt på fattigdom, forbedre helse, redusere ulikhet og gi økonomisk vekst, og samtidig senke klimagassutslippene og bevare skog og hav.

Sammen med Parisavtalen skal bærekraftsmålene være et sett med prinsipper som bidrar til en bærekraftig fremtid.

Alle de 17 bærekraftsmålene er knyttet til hverandre. Oppnår man suksess med et mål, vil det automatisk bidra til at vi kommer nærmere de andre. Bærekraftsmål nummer 13 handler om å stoppe klimaendringene. Dersom vi klarer det, vil det for eksempel påvirke mål nummer 14 som handler om å beskytte livet i havet. En av de store risikoene for livet i havet er korallrevene, som ikke klarer seg så godt når temperaturen i havet stiger.

Når vi bærekraftsmål nummer 5, likestilling mellom kjønnene, vil det også bidra til å redusere fattigdom og sult, henholdsvis bærekraftsmål nummer 1 og 2. Likestilling, eller kvinners posisjon i samfunnet, henger tett sammen med sosial og økonomisk utvikling.

Bærekraftig konsum og produksjon

Selv om FNs bærekraftsmål er rettet mot det globale samfunnet, betyr det på ingen måte at vi som enkeltmennesker ikke kan bidra. De største bidragene til å redusere klimagassutslipp må komme fra næringsliv og politikere, men vi kan alle gjøre noe gjennom valgene vi tar hver eneste dag.

Bærekraftsmål nummer 12 handler om ansvarlig forbruk og produksjon. Her har vi som ansvarlige forbrukere en viktig rolle i å nå målet.

Aurora Sustainability oppmuntrer enkeltmennesker til å ta mer bærekraftige valg i hverdagen. Det kan være vanskelig å vite hvordan man kan leve miljøvennlig. Men ved å ta i bruk Auroras quiz kan du få tips til hvordan du kan bli en mer ansvarlig forbruker. Du får også tips til enkle, men virkningsfulle gode vaner.

Testen til Aurora oppmuntrer folk til å ta grønnere valg når det kommer til mat, resirkulering, energiforbruk, klimagassutslipp, transport og økonomi.

Oh Yes, vi kan!  

For å bli en bevisst forbruker trenger du å vite hvor du skal handle. Hvilke butikker som tilbyr bærekraftige produkter, hvilke merkevarer som har etiske produksjonsmetoder, som tilbyr rettferdige arbeidsvilkår samtidig som de respekterer naturens tåleevne.

Et hett tips til ansvarlig handel er den bærekraftige nettbutikken Ohyes.no, som drives av gründersøstrene Annette Holst og Elisabeth Holst Nyström.

– I nettbutikken tilbyr vi kun produkter som er etiske og bærekraftige uten å gå på kompromiss med kvalitet og design, sier Annette.

Søstrene ønsker å skape en bevissthet rundt bærekraftsmål nummer 12, nemlig viktigheten av miljøvennlig produksjon og forbruk.

– Det finnes mange gode produsenter og produkter på markedet, men disse produktene er sjelden tilgjengelige for den vanlige forbrukeren, sier Elisabeth.

Å søke etter sunne og bærekraftige produkter kan være vanskelig. Gründerne ønsker at etiske produkter skal være forbrukernes førstevalg; ikke bare fordi de er grønne, men fordi de er gode produkter. – Hvis du ser en annonse for et produkt, er det antakelig ikke bra for deg, sier Elisabeth.

Det som skyldes ut i vasken

Oh Yes-gründerne ønsker at flere skal velge mer miljøvennlige produkter. Ikke bare for å bidra til bærekraftig forbruk, men også fordi det kan være et skritt på veien til å nå flere av de andre målene.

– Tenk over hva du skyller ut i vasken hver eneste dag. Alt du skyller ut, vil jo ende opp et sted. Når du pusser tennene, vasker håret, vasker klær eller tar oppvasken, bruker du produkter som ender opp i naturen. Hva slags produkt ville du bare helt ut i naturen, spør Annette retorisk.

Mer enn en nisje

Annette og Elisabeth synes det er lett å nå de kundene som allerede søker etter bærekraftige produkter. – Det er en liten gruppe som er “die hard” veganere og “wellness junkies”. De er ganske lette å nå, men det er jo de 90 prosent andre vi ønsker å nå, ler Annette.

Det finnes en liten gruppe av idealistiske forbrukere i Norge, men Oh Yes ønsker å nå et enda bredere publikum. – Det er kun ved å nå et bredt publikum at endring faktisk kan skje, sier Elisabeth.

Gjør så godt du kan!

Selv om det kreves mye handling fremover fra myndigheter og bedrifter, kan også du bidra til å nå FNs bærekraftsmål ved å endre dine vaner og velge grønnere.

Ingen er perfekte, og det er viktig å ikke stille for høye krav til seg selv. Det er ikke alle som har mulighet til å handle hundre prosent bærekraftig, men alle kan gjøre sitt beste. Det er derfor viktig å bidra der du kan: Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe.

Hvis du ikke allerede har tatt bærekraftsquizen til Aurora, kan du starte allerede nå!

I 2012 møttes alle verdens ledere i Rio de Janeiro for å bli enige om en felles plan for å løse store verdensproblemer som klimaendringer og økonomisk ulikhet. FNs bærekraftsmål erstattet FNs tusenårsmål, som ble etablert i år 2000. Tusenårsmålene førte til at en milliard mennesker ble løftet ut av fattigdom, og barnedødeligheten halvert.

Basert på denne suksessen ble bærekraftsmålene introdusert for å bygge en mer levedyktig klode i det 21. århundret. I denne artikkelen ser vi nærmere på hva bærekraftsmålene betyr, og hvordan Aurora Sustainability jobber med disse.

Hva er egentlig bærekraftsmålene?

FNs bærekraftsmål ble vedtatt i 2015, og består av 17 målsetninger som skal bidra til å få slutt på fattigdom, forbedre helse, redusere ulikhet og gi økonomisk vekst, og samtidig senke klimagassutslippene og bevare skog og hav.

Sammen med Parisavtalen skal bærekraftsmålene være et sett med prinsipper som bidrar til en bærekraftig fremtid.

Alle de 17 bærekraftsmålene er knyttet til hverandre. Oppnår man suksess med et mål, vil det automatisk bidra til at vi kommer nærmere de andre. Bærekraftsmål nummer 13 handler om å stoppe klimaendringene. Dersom vi klarer det, vil det for eksempel påvirke mål nummer 14 som handler om å beskytte livet i havet. En av de store risikoene for livet i havet er korallrevene, som ikke klarer seg så godt når temperaturen i havet stiger.

Når vi bærekraftsmål nummer 5, likestilling mellom kjønnene, vil det også bidra til å redusere fattigdom og sult, henholdsvis bærekraftsmål nummer 1 og 2. Likestilling, eller kvinners posisjon i samfunnet, henger tett sammen med sosial og økonomisk utvikling.

Bærekraftig konsum og produksjon

Selv om FNs bærekraftsmål er rettet mot det globale samfunnet, betyr det på ingen måte at vi som enkeltmennesker ikke kan bidra. De største bidragene til å redusere klimagassutslipp må komme fra næringsliv og politikere, men vi kan alle gjøre noe gjennom valgene vi tar hver eneste dag.

Bærekraftsmål nummer 12 handler om ansvarlig forbruk og produksjon. Her har vi som ansvarlige forbrukere en viktig rolle i å nå målet.

Aurora Sustainability oppmuntrer enkeltmennesker til å ta mer bærekraftige valg i hverdagen. Det kan være vanskelig å vite hvordan man kan leve miljøvennlig. Men ved å ta i bruk Auroras quiz kan du få tips til hvordan du kan bli en mer ansvarlig forbruker. Du får også tips til enkle, men virkningsfulle gode vaner.

Testen til Aurora oppmuntrer folk til å ta grønnere valg når det kommer til mat, resirkulering, energiforbruk, klimagassutslipp, transport og økonomi.

Oh Yes, vi kan!  

For å bli en bevisst forbruker trenger du å vite hvor du skal handle. Hvilke butikker som tilbyr bærekraftige produkter, hvilke merkevarer som har etiske produksjonsmetoder, som tilbyr rettferdige arbeidsvilkår samtidig som de respekterer naturens tåleevne.

Et hett tips til ansvarlig handel er den bærekraftige nettbutikken Ohyes.no, som drives av gründersøstrene Annette Holst og Elisabeth Holst Nyström.

– I nettbutikken tilbyr vi kun produkter som er etiske og bærekraftige uten å gå på kompromiss med kvalitet og design, sier Annette.

Søstrene ønsker å skape en bevissthet rundt bærekraftsmål nummer 12, nemlig viktigheten av miljøvennlig produksjon og forbruk.

– Det finnes mange gode produsenter og produkter på markedet, men disse produktene er sjelden tilgjengelige for den vanlige forbrukeren, sier Elisabeth.

Å søke etter sunne og bærekraftige produkter kan være vanskelig. Gründerne ønsker at etiske produkter skal være forbrukernes førstevalg; ikke bare fordi de er grønne, men fordi de er gode produkter. – Hvis du ser en annonse for et produkt, er det antakelig ikke bra for deg, sier Elisabeth.

Det som skyldes ut i vasken

Oh Yes-gründerne ønsker at flere skal velge mer miljøvennlige produkter. Ikke bare for å bidra til bærekraftig forbruk, men også fordi det kan være et skritt på veien til å nå flere av de andre målene.

– Tenk over hva du skyller ut i vasken hver eneste dag. Alt du skyller ut, vil jo ende opp et sted. Når du pusser tennene, vasker håret, vasker klær eller tar oppvasken, bruker du produkter som ender opp i naturen. Hva slags produkt ville du bare helt ut i naturen, spør Annette retorisk.

Mer enn en nisje

Annette og Elisabeth synes det er lett å nå de kundene som allerede søker etter bærekraftige produkter. – Det er en liten gruppe som er “die hard” veganere og “wellness junkies”. De er ganske lette å nå, men det er jo de 90 prosent andre vi ønsker å nå, ler Annette.

Det finnes en liten gruppe av idealistiske forbrukere i Norge, men Oh Yes ønsker å nå et enda bredere publikum. – Det er kun ved å nå et bredt publikum at endring faktisk kan skje, sier Elisabeth.

Gjør så godt du kan!

Selv om det kreves mye handling fremover fra myndigheter og bedrifter, kan også du bidra til å nå FNs bærekraftsmål ved å endre dine vaner og velge grønnere.

Ingen er perfekte, og det er viktig å ikke stille for høye krav til seg selv. Det er ikke alle som har mulighet til å handle hundre prosent bærekraftig, men alle kan gjøre sitt beste. Det er derfor viktig å bidra der du kan: Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe.

Hvis du ikke allerede har tatt bærekraftsquizen til Aurora, kan du starte allerede nå!

More like this

关于更多

No items found.