Living

Økonomi for en bærekraftig verden

Økonomi for en bærekraftig verden

Wave line SVG.

Naturen er grunnlaget for alt liv og for økonomiske systemer. Vi må ta hensyn til naturen om vi skal skape en økonomi som fungerer både for folk og planeten.

Naturen er grunnlaget for alt liv og for økonomiske systemer. Vi må ta hensyn til naturen om vi skal skape en økonomi som fungerer både for folk og planeten.

Økonomi for en bærekraftig verden
Bærekraft og økonomi henger sammen. Likevel er det mange økonomiske modeller som ikke inkluderer naturen som en del av ressursgrunnlaget. Det er på tide å tenke nytt for å lage bærekraftige økonomiske systemer for fremtiden.

Økonomi for dummies

De fleste økonomiske modeller ignorerer naturens rolle. Det er komplisert å bygge modeller som beskriver en kompleks virkelighet, derfor må vi forenkle. Slik er det i alle analyser, men problemet oppstår hvis man gjennomgående overser faktorer som i virkeligheten er viktige.

Når naturen konsekvent blir utelatt, får vi store strukturelle problemer som klimaendringer og tap av biologisk mangfold. Problemet er at disse modellene ofte er en viktig del av beslutningsgrunnlaget for politikere og næringslivsledere.

Økonomien vår er et system av konsum og produksjon. Produkter og tjenester blir produsert av maskiner, som økonomer referer til som “kapital”, i tillegg til arbeidernes arbeidskraft.

I en økonomisk modell er det vanlig å anta at det bare finnes to innsatsfaktorer; arbeid og kapital. Ser du hva som mangler her? Naturen!

Naturen inngår i alle økonomiske prosesser

Alle økonomiske prosesser er avhengig av naturressurser og et velfungerende økosystem. Når arbeidere og maskiner sammen skal produsere noe, involverer det alltid bruk av ressurser fra naturen. Dette kan være i form av råstoff eller ‘tjenestene’ naturen leverer, som frisk luft og rent vann.

Om du vil produsere en gjenstand, for eksempel en laptop, eller en tjeneste, for eksempel en hårklipp, involverer det alltid innsats fra naturen. For å produsere datamaskinen trenger du flere typer metall, som kobolt for å lage et batteri. Frisøren trenger saks (kapital), men også vann for å vaske håret.

På et helt overordnet nivå kan du også si at alle økonomiske prosesser er avhengig av naturen, fordi mennesker trenger oksygen for å puste og vi ikke kan leve uten et velfungerende økosystem.

Hva har dette med økonomi å gjøre?

Å ignorere naturen i økonomiske analyser gjør at noen ser på naturen som en utømmelig ressurs som er gratis for alle å bruke, være seg for myndigheter, næringsliv eller enkeltindivider. Men slik er det selvfølgelig ikke.

På den andre siden kan det å beskytte naturen virke som en stor kostnad. Tenk deg at du skal bygge vei gjennom et naturområde. Så får du vite at akkurat dette området er habitat for en unik og rødlistet fugleart, og at vi kan beskytte denne fuglen ved å bygge veien rundt området der den bor isteden. Omveien vil gjøre prosjektet mye dyrere i kroner og øre, men det er samtidig viktig å beskytte truede arter.

Ofte ser vi at de truede artene taper i kampen mot budsjettene. Resultatet er at vi nå står i en posisjon der biodiversiteten trues og økosystemer kan kollapse. Vi ødelegger planeten i stor skala for å sikre økonomisk vekst. Men dette er å skyte oss selv i foten!

Planetens tåleevne er under press

Bevisstheten rundt bærekraft har økt de siste tiårene. De økonomiske teoriene og modellene, derimot, har stått på stedet hvil. Og det til tross for at vi får stadige påminnelser om at naturens ressurser ikke vil vare evig om vi fortsetter i dette tempoet.

Et rammeverk som kan hjelpe oss å tenke om bærekraft og hvordan vi ligger an, er Planetens tålegrenser som først ble introdusert i 2009 av Stockholm Resilience Centre. Dette er den dominerende tilnærmingen, og en god måte å visualisere hvordan vårt overkonsum av naturressurser påvirker de globale økosystemene.

Se her for en mer detaljert beskrivelse.

Som du ser i figuren over, er det blant annet store utfordringer med tap av biologisk mangfold. Flere arter er truet nå enn aldri før. Å bevege oss utover planetens tålegrenser leder til vippepunkter hvor økosystemer kollapser.

Nye økonomiske teorier klekkes ut i stort omfang

Vi må tenke nytt om våre økonomiske modeller for å forstå hva som faktisk står på spill. Heldigvis er det mye som skjer i akademia når det kommer til å tenke nytt om økonomi og bærekraft. De neste månedene skal vi publisere flere artikler om de nye økonomiske teoriene du bør kjenne til:

Smultringøkonomi gir oss et nytt rammeverk for hvordan vi kan tenke på sosial og økologisk bærekraft i én og samme modell. Legg merke til navnet Kate Raworth; hun er den berømte økonomen bak teorien.

Sirkulærøkonomi har blitt et buzzord av en grunn! Det er en ny måte å strukturere verdikjeder på, slik at vi får mer ut av de ressursene vi allerede har.

FNs bærekraftsmål guider oss slik at vi kan få til sosial bærekraft for alle.

Vi trenger økonomene!

Du kan godt si at økonomi og bærekraft er i et elsk-hat-forhold. Selv om det er økonomien som har ført oss ut i uføre, er det også den som sitter på de verktøyene vi trenger for å snu skuta.

Hvis vi ønsker å bygge en mer bærekraftig verden, trenger vi økonomiske systemer og modeller som fungerer til det beste for verden. Bare da kan vi ta gode, bærekraftige valg som er til det beste for både folk og planeten.

Bærekraft og økonomi henger sammen. Likevel er det mange økonomiske modeller som ikke inkluderer naturen som en del av ressursgrunnlaget. Det er på tide å tenke nytt for å lage bærekraftige økonomiske systemer for fremtiden.

Økonomi for dummies

De fleste økonomiske modeller ignorerer naturens rolle. Det er komplisert å bygge modeller som beskriver en kompleks virkelighet, derfor må vi forenkle. Slik er det i alle analyser, men problemet oppstår hvis man gjennomgående overser faktorer som i virkeligheten er viktige.

Når naturen konsekvent blir utelatt, får vi store strukturelle problemer som klimaendringer og tap av biologisk mangfold. Problemet er at disse modellene ofte er en viktig del av beslutningsgrunnlaget for politikere og næringslivsledere.

Økonomien vår er et system av konsum og produksjon. Produkter og tjenester blir produsert av maskiner, som økonomer referer til som “kapital”, i tillegg til arbeidernes arbeidskraft.

I en økonomisk modell er det vanlig å anta at det bare finnes to innsatsfaktorer; arbeid og kapital. Ser du hva som mangler her? Naturen!

Naturen inngår i alle økonomiske prosesser

Alle økonomiske prosesser er avhengig av naturressurser og et velfungerende økosystem. Når arbeidere og maskiner sammen skal produsere noe, involverer det alltid bruk av ressurser fra naturen. Dette kan være i form av råstoff eller ‘tjenestene’ naturen leverer, som frisk luft og rent vann.

Om du vil produsere en gjenstand, for eksempel en laptop, eller en tjeneste, for eksempel en hårklipp, involverer det alltid innsats fra naturen. For å produsere datamaskinen trenger du flere typer metall, som kobolt for å lage et batteri. Frisøren trenger saks (kapital), men også vann for å vaske håret.

På et helt overordnet nivå kan du også si at alle økonomiske prosesser er avhengig av naturen, fordi mennesker trenger oksygen for å puste og vi ikke kan leve uten et velfungerende økosystem.

Hva har dette med økonomi å gjøre?

Å ignorere naturen i økonomiske analyser gjør at noen ser på naturen som en utømmelig ressurs som er gratis for alle å bruke, være seg for myndigheter, næringsliv eller enkeltindivider. Men slik er det selvfølgelig ikke.

På den andre siden kan det å beskytte naturen virke som en stor kostnad. Tenk deg at du skal bygge vei gjennom et naturområde. Så får du vite at akkurat dette området er habitat for en unik og rødlistet fugleart, og at vi kan beskytte denne fuglen ved å bygge veien rundt området der den bor isteden. Omveien vil gjøre prosjektet mye dyrere i kroner og øre, men det er samtidig viktig å beskytte truede arter.

Ofte ser vi at de truede artene taper i kampen mot budsjettene. Resultatet er at vi nå står i en posisjon der biodiversiteten trues og økosystemer kan kollapse. Vi ødelegger planeten i stor skala for å sikre økonomisk vekst. Men dette er å skyte oss selv i foten!

Planetens tåleevne er under press

Bevisstheten rundt bærekraft har økt de siste tiårene. De økonomiske teoriene og modellene, derimot, har stått på stedet hvil. Og det til tross for at vi får stadige påminnelser om at naturens ressurser ikke vil vare evig om vi fortsetter i dette tempoet.

Et rammeverk som kan hjelpe oss å tenke om bærekraft og hvordan vi ligger an, er Planetens tålegrenser som først ble introdusert i 2009 av Stockholm Resilience Centre. Dette er den dominerende tilnærmingen, og en god måte å visualisere hvordan vårt overkonsum av naturressurser påvirker de globale økosystemene.

Se her for en mer detaljert beskrivelse.

Som du ser i figuren over, er det blant annet store utfordringer med tap av biologisk mangfold. Flere arter er truet nå enn aldri før. Å bevege oss utover planetens tålegrenser leder til vippepunkter hvor økosystemer kollapser.

Nye økonomiske teorier klekkes ut i stort omfang

Vi må tenke nytt om våre økonomiske modeller for å forstå hva som faktisk står på spill. Heldigvis er det mye som skjer i akademia når det kommer til å tenke nytt om økonomi og bærekraft. De neste månedene skal vi publisere flere artikler om de nye økonomiske teoriene du bør kjenne til:

Smultringøkonomi gir oss et nytt rammeverk for hvordan vi kan tenke på sosial og økologisk bærekraft i én og samme modell. Legg merke til navnet Kate Raworth; hun er den berømte økonomen bak teorien.

Sirkulærøkonomi har blitt et buzzord av en grunn! Det er en ny måte å strukturere verdikjeder på, slik at vi får mer ut av de ressursene vi allerede har.

FNs bærekraftsmål guider oss slik at vi kan få til sosial bærekraft for alle.

Vi trenger økonomene!

Du kan godt si at økonomi og bærekraft er i et elsk-hat-forhold. Selv om det er økonomien som har ført oss ut i uføre, er det også den som sitter på de verktøyene vi trenger for å snu skuta.

Hvis vi ønsker å bygge en mer bærekraftig verden, trenger vi økonomiske systemer og modeller som fungerer til det beste for verden. Bare da kan vi ta gode, bærekraftige valg som er til det beste for både folk og planeten.

More like this

关于更多

No items found.